Kruchość ludzkiej egzystencji w oparciu o fragment „Myśli” Blaise’a Pascala i „Krótkości żywota” Daniela Naborowskiego.

Określi istotę barkowych rozważań o kruchości ludzkiej egzystencji w oparciu o fragment „Myśli” Blaise’a Pascala i „Krótkość żywota” Daniela Naborowskiego Barok jest epoką zastanawiania się nad sensem życia, przemijaniem. Pełen jest niepewności, niepokoju. Ludzie nie wierzyli w własne możliwości. Człowiek… Czytaj dalej

Streszczenie powieści Daniela Defoe „Przypadki Robinsona Crusoe”.

Tematyka powieści Daniela Defoe ?Przypadki Robinsona Kruzoe? „Przypadki Robinsona Kruzoe” to powieść napisana w formie pamiętnika. Pierwoszoosobową narrację prowadzi tytułowy Robinson, którego poznajemy jako młodego człowieka, pełnego pasji i chęci przeżycia przygody, marzącego o dalekich morskich podróżach. Droga do spełnienia… Czytaj dalej

Biografia Gabriela Daniela Fahrenheita

Fahrenheit urodził się w niemieckojęzycznej rodzinie Fahrenheitów, osiadłej w Gdańsku w roku 1650. Był synem kupca, Daniela Fahrenheita, oraz pochodzącej ze znanego rodu gdańskich przedsiębiorców, Schummanów, Concordii Fahrenheit. Był najstarszym z piątki dzieci Fahrenheitów, które przeżyły dzieciństwo. Od ok. 1709r.… Czytaj dalej