Rola twórczości A. Mickiewicza w budzeniu uczuć patriotycznych na podstawie „Latarnika” i „Syzyfowych prac”.

Adam Mickiewicz swoimi utworami umiał budzić serca Polaków. Dzięki jego dziełom Polacy w trudnych chwilach jednoczyli się i wspólnie podejmowali działania na rzecz poprawy swojej sytuacji, czy też wspominali dawne, dobre lata spędzone w ojczyźnie. Mickiewicz wskrzeszał wiarę, pozwalał zrozumieć… Czytaj dalej