Banki w Polsce

Banki w Polsce Istotą działalności banku jest przyjmowanie pieniędzy klientów, które podlegają zwrotowi, oraz udzielanie kredytów na własny rachunek.Polskie prawo bankowe określa banki jako samodzielne, samofinansujące się i posiadające osobowość prawną jednostki gospodarcze, które działają na podstawie tejże ustawy i… Czytaj dalej

Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne

Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjneI. Refinansowanie bankówRefinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: a. refinansowegob. redyskontowegoc. lombardowegoCharakterystyka kredytu refinansowego: a. jest udzielany bankom posiadającym zdolność kredytową oraz tym, w których został ustanowiony zarząd komisarycznyb. kredyt… Czytaj dalej

Metody restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw przez banki

Metody restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw przez banki Proces transformacji ustrojowej i nowe warunki ekonomiczne: uwolnienie cen, urealnienie ceny kredytu, względne otwarcie rynku wewnętrznego dla eksporterów, a przy tym duża niestabilność otoczenia w jakiej przyszło działać przedsiębiorstwom, spowodowały załamanie sytuacji gospodarczej wielu… Czytaj dalej