Pan Tadeusz – Księga jedenasta – Rok 1812

Treść:Wróżby wiosenne 55 – Wkroczenie wojsk – Nabożeństwo – Rehabilitacja urzędowa śp. Jacka Soplicy – Z rozmów Gerwazego i Protazego wnosić można bliski koniec procesu – Umizgi ułana z dziewczyną – Rozstrzyga się spór o Kusego i Sokoła – Zaczem… Czytaj dalej

„Pan Tadeusz” czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.

Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyka powstało w Paryżu, a praca nad nim trwała przez około dwa lata i została ukończona w 1834 r. Pomysł „poematu sielskiego” zrodził się zapewne w okresie pobytu Mickiewicza w Wielkopolsce, a jego realizacja szła opornie przede… Czytaj dalej

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd1 na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd1 na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Adama Mickiewicza Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyka powstało w Paryżu, a praca nad nim trwała przez około dwa lata i została ukończona w… Czytaj dalej

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd1 na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd1 na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Adama Mickiewicza Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyka powstało w Paryżu, a praca nad nim trwała przez około dwa lata i została ukończona w… Czytaj dalej

Księstwo Warszawskie i Rosja w latach 1807 – 1812. Klęska Napoleona w Rosji w 1812

Księstwo Warszawskie i Rosja w latach 1807 – 1812. Klęska Napoleona w Rosji w 1812 – Księstwo W-wskie– sztuczny twór nazwa rolao obawa przed używaniem słowa Polska żeby nie zaczęli się pchać Polacy z innych zaborów obawia się tego Aleksandero… Czytaj dalej

Prusy w latach 1806 – 1812

Prusy w latach 1806 – 1812 – pogrom Prus w 1806 wstrząsem dla EU– Fryderyk Wilhelm III nie myśli o żadnych konkretnych reformach– Luiza tez nie– porównanie z nowym państwem francuskim– państwo pruskie feudalneo oparte na wojskuo pragnienie ograniczenia władzy… Czytaj dalej