Człowieka można poznać , słuchając tego , o czym i w jaki sposób mówi .

Sokrates był wybitnym greckim filozofem, który nieraz wykazał się swoją błyskotliwością poprzez wspaniałe i jakże wartościowe powiedzenia.Jednym z nich było :,,Mów,żebym cię zobaczył”.Sokrates chciał przez to powiedzieć, że człowieka można poznać , słuchając tego o czym i w jaki sposób mówi.
Moim zdaniem ten wielki filozof jakim był Sokrates ma całkowitą rację.
Jednym z powodów , dla których tak twierdzę jest ten , że człowiek opowiadając o czymś oraz dobierając do tego określone wyrazy pokazuje swoje wnętrze i stan emocjonalny.Przykładowo w osobie doskonale wysławiającej się w pełni logicznymi zdaniami ,widzimy jej wysoki poziom intelektualny.Z kolei osobę ,,niemądrą” można rozpoznać po nielogiczności wypowiadanych wyrażeń bądź gubienia się w ekspresji swoich wyrazów oraz przekręcania ich znaczeń.
Powyżej wymienione argumenty to nie wszystko.Uważam , że słuchając tego co mówi dany człowiek , można poznać także jego duszę, odkryć jego przyszłościowe zamiary , a nawet poznać jego przeszłość.
Podsumowując wymienione powyżej argumenty stwierdzam , że żeby poznać głębiej człowieka ,należy z nim porozmawiać , bo jego prezentowanie się może nie wystarczyć.Całą tą prawdę w kilku słowach wyraził geniusz jakim był właśnie Sokrates i w pełni popieram to co powiedział.