Charakterystyka Jokasty – Król Edyp – Sofokles

Jokasta ujawnia się w dramacie Sofoklesa, jest jedyną bohaterką kobiecą. W trakcie akcji dramatu Jokasta jest żoną Edypa, razem z nim ma czwórkę dzieci. Dwóch synów Eteoklesa i Polinejklesa oraz dwie córki Antygonę oraz Ismenę. Jest żona króla, wraz z Edypem rządzi Tebami.

Jokasta jest pełna obaw, ze względu na przepowiednię, która mówi iż Król Teb zginie z rak własnego syna. W młodości aby nie dopuścić do spełnienia przepowiedni, porzuciła swojego nowo narodzonego syna w górach przekłuwając mu wcześniej stopy. Dziecko zostało przygarnięte przez obce osoby i uzyskało dobra opiekę, po latach choć w pełnej nieświadomości Jokasta poślubiła swojego syna już częściowo wypełniając przepowiednię.

Z biegiem czasu, choć bardzo niechętnie, nie zważając na przepowiednie, Jokasta zaczyna zdawać sobie sprawę z roli tragedii w jaką się uwikłała. Gdy była całkowicie pewna swojej sytuacji, chciała ukryć grzech przed innymi. Jednak Edyp bardzo chciał znać prawdę i Jokasta nie odwiodła go od zamiaru poznania swej prawdziwej historii.

Ostatnie słowa jakie wypowiedziała Jokasta: „Bieda, nieszczęsny, to jedno już słowo. Rzeknę, a głos ten już będzie ostatnim”. W Exodosie jednocześnie jesteśmy informowani o tym, iż Jokasta popełniła samobójstwo.

Jokasta bez wątpienia jest postacią tragiczna, Sofokles nie oszczędził jej cierpień, tragedii kobiety która dzieliła łoże z swoim własnym synem.