Antygona – rozprawka – „Swiadomy wybór śmierci”

Moim zdaniem tytułowa bohaterka dramatu Sofoklesa świadomie wybrała śmierć, ponieważ wierzyła w \”święte prawo boskie\”, które mówi, że każdy ma prawo do pochówku i stawiała je nad prawo państwowe.

Antygona bardzo kochała brata. Nie pozwoliła na to, aby Polinejkes został ukarany nawet po śmierci i jego ciało nie zostało pochowane. Była gotowa ponieść śmierć, najważniejsze było to, aby Polinejkes mógł tak jak brat zostać uczczony, mimo iż Eteokles nie zrobił nic złego, a Polinejkes tak. Antygona była bardzo odważna i uparcie dążyła do celu. Sprzeciwiała się siostrze, Ismenie, która nie była pewna, czy to, co robi jej siostra, jest właściwe. Bohaterka dramatu była gotowa ponieść śmierć i robiła to świadomie, rzuciła kilka garści piachu na swego brata. W ten sposób złamała przwo państwowe i sprzeciwiła się Kreonowi. Kreon musiał nałożyć tak ciężką karę, jaką jest śmierć, ponieważ jego władza nie pozwalała na ułaskawianie, a kara śmierci była narzucona przez państwo za taki czyn.

Każdy człowiek zrobiłby podobnie jak Antygona, gdyby prawo państwowe nie pozwoliło dać wiecznego spokoju komuś, kogo się bardzo kocha. W takich sytuacjach najważniejsze jest to, co mówi serce i niezależnie od wyroku, trzeba iść za jego głosem.

Antygona świadomie wybrała śmierć, wiedziała, co robi i czuła, że tak właśnie być powinno. Wierzyła w życie pozaziemskie i chciała, aby wszyscy byli tam szczęśliwi. Następstwem śmierci Antygony była śmierć wielu innych osób, które wierzyły w jej niewinność. Nawet syn Kreona, narzeczony Antygony postanowił ponieść śmierć.
Choć występuje wiele argumentów, mówiących, że Antygona postąpiła źle, myślę jednak, że było to słuszne. Bardzo możliwe, że gdybym znalazła się w jej sytuacji, postąbiłabym tak samo.