Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Zgubiły go błędy. Które zwalczał. Władysław Piekarski - a...
»
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Spółka akcyjna
Spółka akcyjna
Pojęcie: spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną, występująca w obrocie pod własną firmą, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, działająca poprzez wyodrębnione zinstytucjonalizowane organy. Majątek spółki jest własnym majątkiem, odrębnym od majątku akcjonariuszy. Może być zawiązana w każdym, niekoniecznie gospodarczym celu. Spółkę akcyjną może zawiązać 1 lub większa liczba osób, nie może być ona zawiązana przez jednoosobową spółkę z o.o.
Powstanie spółki: wyróżnić można 3 sposoby zawiązania spółki akcyjnej: koncesyjny, normatywny oraz mieszany. Spółka akcyjna powstaje, jeżeli zostaną spełnione następujące przesłanki (art. 306 KSH):
Są to czynności podstawowe przy zawiązaniu spółki akcyjnej, tj.:
1) zawiązanie spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli,
2) wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
3) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej,
4) wpisu do rejestru.
Oraz czynności pomocnicze:
1) Sporządzenie sprawozdania przez założycieli,
2) Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wyznaczenie biegłych rewidendów w celu uzyskania ich opinii,
3) Uzyskanie zgody właściwej władzy na zawiązanie spółki.
Statut spółki akcyjnej:
Powinien określać:
• Firmę i siedzibę spółki,
• Przedmiot działalności spółki,
• Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
Wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę
• wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
• Wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
• Liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
• Nazwiska i imiona albo firmy ... [ Przejdź Dalej ]
Wybierz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ocena
Error connecting to mysql