Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Żadna władza nie jest lubiana przez ludzi. Tukidydes
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Socjologia
KULTURA MASOWA
Próba sprecyzowania pojęć kultury masowej i artystycznej Trzeba od razu powiedzieć, że definicja nasuwa pewne wątpliwości. Czy za twory kultury artystycznej uznać dzieła powstające w granicach dawno ugruntowanych, tradycyjnych dyscyplin twórczych (takich jak literatura, malarstwo, rzeźba, architektura itd.), a za twory kultury masowej przyjąć rezultaty działania nowych, technik (film, radio, telewizja, itd.), nietrudno wyłowić w tym podziale wiele kłopotliwych niekonsekwencji.
Liczba Czytań: 80713
Czytaj

Ludwik Gumplowicz jako klasyk teorii konfliktu
Naturalizm sprowadzał się w wielu wypadkach do prób wyjaśnienia zjawisk społecznych przy pomocy praw odkrytych przez nauki przyrodnicze. Stopniowo dojrzewał także pogląd, iż socjologia musi wyjaśniać fakty społeczne jako skutki nade wszystko społecznych przyczyn i nie tylko może obchodzić się bez wsparcia innych nauk, lecz w pewnych wypadkach ( filozofia, psychologia ) sama potrafi im pomagać.
Liczba Czytań: 13632
Czytaj

Metodologia
Rodzaje technik: -magiczna -nakazu i zakazu -oparta na zdrowym rozsądku Błędy: 1.polega na domniemaniu, że znamy rzeczywistość społ, ponieważ w niej żyjemy i że na podstawie naszego doświadczenia możemy przyjmować za pewnik pewne stany rzeczy i stosunki społ.
Liczba Czytań: 4709
Czytaj

MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, RASOWA, NARODOWA W ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH
1. Grupa mniejszościowa jest kategorią społeczną obejmującą pewną populację wyróżnioną w obrębie szerszej zbiorowości na podstawie pewnych cech, które są negatywnie oceniane przez dominującą większość społeczeństwa. Cechami, które mogą być odbierane jako ważne są: wygląd zewnętrzny, wzory zachowań, styl życia, język, cechy kultury, religia, przynależność organizacyjna, dziedzictwo historyczne, itp.
Liczba Czytań: 11211
Czytaj

MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, RASOWA, NARODOWA W ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH
1. Grupa mniejszościowa jest kategorią społeczną obejmującą pewną populację wyróżnioną w obrębie szerszej zbiorowości na podstawie pewnych cech, które są negatywnie oceniane przez dominującą większość społeczeństwa. Cechami, które mogą być odbierane jako ważne są: wygląd zewnętrzny, wzory zachowań, styl życia, język, cechy kultury, religia, przynależność organizacyjna, dziedzictwo historyczne, itp.
Liczba Czytań: 18036
Czytaj

Mniejszości społeczne, kultura masowa
Mniejszości społ.to forma zbiorowości,nie musi mieć mniej członków niż zbior. dominująca.Musi się odróżniać od innych cechami fizycznymi lub kulturalnymi np mniejszości rasowe,kulturowe.Czasami pojawia się dyskryminacja związana z konkretnym działaniem.Dyskrym. to nierówne traktowanie kogoś ze względu na jego przynależność do jakiejś grupy przy podstwa.prawnych .Dyskrym. symboliczna-stereotypy w stosunku do jakiejś grupy.Dyskryminacja pierwotna-wyodrębnienia jakiejś grupy na podst. kategoryzacji np. homo-,heteroseksualiści
Liczba Czytań: 18731
Czytaj

MODELE ŁADU SPOŁECZNEGO
1. Modele idealne – różne koncepcje ładu społecznego 2. Istnieją cztery funkcje modeli idealnych: a) funkcja wartościująco-prognostyczna, kreślenie perspektywy, wyrażanie aspiracji, oczekiwań i marzeń społecznych b) funkcja analityczna – modele służą jako narzędzia analizy typów ładu społecznego, bądź jego elementów składowych, np. biurokracja Webera c) funkcja organizująca, motywująca zachowania – w warunkach transformacji d) funkcja socjotechniczna – wykorzystywana przez instytucje władzy, zwłaszcza dyktatorskiej
Liczba Czytań: 20586
Czytaj

MODERNIZACJA
1. W epoce przedindustrialnej zmiany napotykały zwykle opór społeczny. Rozwój następował na skutek presji zewnętrznej, a nie wewnętrznych przekształceń struktury społecznej. Współcześni prezentują sobą ambicję, wysoki poziom aspiracji i dążność do zmiany. 2. W społeczeństwie nowoczesnym (poindustrialnym) zmiana ma charakter immanentny, a nie powodowany zewnętrznymi okolicznościami. 3. Przemiany społeczne spowodowane procesem modernizacji to m.in.: mobilność społeczna (dostępność ról i pozycji, awanse), uniwersalizm i indywidualizm (obywatel państwa i odbudowa społeczności lokalnej), formalizacja i fragmentaryzacja stosunków społecznych (bezosobowe prawo i ogólne reguły, uwikłanie w stosunki z innymi fragmentem osobowości, nie jej pełnią), integracja społeczna (wewnętrzna łączność i komunikacja), kontrola społeczna (głównie prawo i opinia publiczna), konflikt (sposób osiągania kompromisu), racjonalność (optymalny dobór środków do osiągania zamierzonego celu), system wartości (potrzeba zmian i innowacji, mniej wrażliwości na normy tradycyjnej moralności).
Liczba Czytań: 3037
Czytaj
Strona 3 z 7 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu