System penitencjarny
Dodane przez olusia3 dnia Sierpień 15 2006 00:37:12
System penitencjarny.


SYSTEM PENITENCJARNY - całokształt przepisów i instytucji prawa penitencjarnego oraz urządzeń zakładu karnego zmierzających według określonego sposobu i metod do osiągnięcia zasadniczego celu wykonania kary pozbawienia wolności.
Elementy systemu:
1. Przepisy określające sposób wykonywania kary pozbawienia wolności: r instytucje prawa penitencjarnego.
2. Architektura, typ i rodzaj zakładu- karnego, systemy wykonywania k.p.w.
3. Podstawowe środki oddziaływania na przestępców odbywających karę p.w.
4. Status prawny osadzonego (TA i S).
5. Kadra penitencjarna.
6. Sposób zarządzania i kontroli.
7. Środki kontroli i bezpieczeństwa.
8. Kontakty występujące między kadrą a osadzonymi.
Ad. l. Przepisy określające sposób wykonywania kary pozbawienia wolności i instytucje prawa penitencjarnego:
- Kodeks Karny Wykonawczy (Jest on mocno powiązany z Kodeksem Karnym oraz Kodeksem Postępowania Karnego)
- Regulamin Wykonywania Kary Pozbawienia Wolności oraz Regulamin Wykonywania Tymczasowego Aresztowania
- Ustawa o Służbie Więziennej z dn. 26 kwietnia 1996 r.
- Zarządzenie Dyrektora w spawie porządku wewnętrznego
- Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości lub Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące organizacji, czy sposobów funkcjonowania poszczególnych Działów jednostki penitencjarnej
- zakresy obowiązków poszczególnych pracowników
- inne akty prawa penitencjarnego
Ad.2. Architektura, typ i rodzaj zakładu karnego.
W Polsce mamy 86 zakładów karnych (ZK) i 70 aresztów śledczych (AS). Architektura.
Na 156 aresztów i zakładów karnych 100 z nich znajduje się w fatalnym stanie technicznym (wymagają remontów, modernizacji, 10 z nich nawet odtworzenia). Aż 96 AŚ/ZK wybudowano jeszcze przed II wojną światową, 8 z nich powstało przed rokiem 1800 ( więzienie w Koronowie to budynek z XIII w., zaś w Łęczycy z XIV w. ).
Przeznaczenie ponad 40 budowli było początkowo inne, zostały one zaadaptowane na areszty lub zakłady karne, ale grube, zimne mury; małe okna, duże pomieszczenia nadające się jedynie na cele wieloosobowe niezbyt powodują utrudnienia we właściwej realizacji zadań pracy penitencjarnej.
W kilkunastu zakładach brakuje kanalizacji w celach. Trzy z nich pozostają w ogóle nie skanalizowane. Są to dane na koniec 1998 r. (za: Polityka, 1998).
Jednostką na miarę XXI wieku jest więzienie w Radomiu (Kozia Góra). Z drogi wygląda ono jak ośrodek hotelowo-rekreacyjny. Za dwu- i trzypiętrowym murem zamontowana jest nieco niższa, bardzo ostra, stalowa siatka z kłębami drutu kolczastego na koronie. Wszystkie kraty są cienkie, ale za to zrobione ze stalowego stopu, którego nie ruszy żadna piła. Cele są jedno- i trzyosobowe. Jednoosobowe są z umywalką i sedesem, trójki natomiast z łazienką wyłożoną kafelkami, prysznicem: i ubikacją z zasuwanymi drzwiami. Nad drzwiami zamontowano półki na telewizory, przy drzwiach dzwonek na oddziałowego zmontowany z głośnikiem i mikrofonem ( dzięki temu istniej możliwość przyjmowania rozmów przychodzących z zewnątrz ). W części aresztowej korytarze, cele i inne pomieszczenia pomalowano na różowo, w ZK - na: zielono: Do każdego bloku przylegają tzw. wieże socjalne. Na każdym piętrze w takiej wieży jest kuchnia, sala video, czytelnia, pokój do gry w tenisa i siłownia wyposażona w profesjonalne urządzenia do zajęć siłowych i biegania.
TypZK:
- Zamknięty
- Półotwarty
- Otwarty
Rodzaj ZK.
- dla młodocianych
- dla odbywających karę po raz pierwszy
- dla recydywistów penitencjarnych
- dla odbywających karę aresztu wojskowego

Ad.3. Podstawowe środki oddziaływania na przestępców odbywających karę p. w.
Według § 36 RWKPW do podstawowych środków oddziaływania na skazanych należą w szczególności: praca, nauczanie, działalność kulturalno - oświatowa, społeczna oraz wychowanie fizyczne i zajęcia sportowe, nagradzanie i karanie dyscyplinarne.
Ad.4. Status prawny osadzonego (TA i S).
Osoby przebywające w Jednostkach penitencjarnych można podzielić na trzy kategorie:
tymczasowo aresztowanych (TA), skazanych (S) oraz ukaranych (odbywają karę pw za niezapłaconą grzywnę).
Wobec tymczasowo aresztowanego obowiązuje zagada domniemania niewinności -oznacza to, że do czasu skazania go prawomocnym wyrokiem sądu jest traktowany jako osoba niewinna. Oddziaływania penitencjarne na tę kategorię osadzonych sprowadzają się do udostępnia im możliwości nauczania, pracy czy uczestnictwa w zajęciach kulturalno-oświatowych, sportowych. T.A. można poddawać badaniom osobo-poznawczym, ale w zakresie niezbędnym dla zapobiegania wzajemnej demoralizacji tymczasowo aresztowanych oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w areszcie. Wobec T.A. nie stosuje się nagród lecz ulgi.
Skazanym Jest osoba, wobec której zapadł prawomocny wyrok. Skazany naruszył obowiązujące prawo i w związku z tym ponosi konsekwencje tego czynu m.in. odbywając karę pozbawienia wolności. W tym czasie personel zakładu karnego poprzez prawnie usankcjonowane środki oddziaływania będzie podejmował trud naprawy skazanego
(resocjalizacja). Kara p.w. w dobie ówczesnej filozofii penitencjarnej ma przede wszystkim pełnić funkcję wychowawczą. Służyć temu mają następujące środki oddziaływania na skazanych: praca, nauczanie, działalność kulturalno-oświatowa, społeczna oraz wychowanie fizyczne i zajęcia sportowe, nagradzanie i karanie dyscyplinarne ( § 36 RWKPW ).
Ad.5. Kadra penitencjarna.
Z osadzonymi pracują specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osoby cywilne (zatrudnione na pełne, cząstkowe etaty lub umowę zlecenie, wolontariusze). Kadrę więzienną stanowią funkcjonariusze następujących działów:
- ochrony (strażnik, oddziałowy, inspektor, kierownik)
- penitencjarny (wychowawca, psycholog; kierownik)
- terapeutyczny (wychowawca, psycholog, instruktor terapii, kierownik)
- służba zdrowia (pielęgniarka, lekarz; kierownik ambulatorium)
- kadry (inspektor)
- ewidencja
- kwatermistrzostwo
- łączność
- organizacyjno-prawny