Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: W końcu prawda zwycięża, lecz my niestety, jesteśmy dopie...
»
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Prawo
Rzecznik Praw.Obywatelskich
1. Geneza Ombudsmana-pochodzi z XVIII w. Szwecji, potem przyjął się w XX w. w Skandynawii, występuje jako organ monokratyczny lub kolegialny, ogólnopaństwowy lub lokalny, o ogólnym lub szczególnym zakresie działania.
Liczba Czytań: 18675
Czytaj

Sąd Najwyższy
Sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania oraz wykonuje inne czynności określone w Konstytucji i ustawach, a w szczególności zapewnia jednolitą wykładnię prawa (kształ¬tując ogólne zasady prawa). Nie jest włączony do systemu sądów po¬wszechnych. W jego skład wchodzi: Pierwszy Prezes, prezesi oraz sę¬dziowie.
Liczba Czytań: 12148
Czytaj

Administracja Publiczna w RP
Organ administracji publicznej – z definicji – jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna aparatu państwowego pełniąca określone funkcje w dziedzinie życia społecznego. Konstytucja RP w Art. 171 ust.1 stanowi, że działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności, jest to Konstytucyjne kryterium kontroli samorządu terytorialnego.
Liczba Czytań: 35063
Czytaj

Akt wyborczy i jego charakter
Treść prawna aktu wyborczego nie zostaje sprowadzona do aktu desygnacji. Akt wyborczy nie jest aktem prawnym czasowo ograniczony i sprowadzonym tylko do aktu głosowania Rola wyborców nie rozpoczyna się od wejścia do lokalu wyborczego i nie kończy się na jego opuszczeniu Akt wyborczy ma charakter prawny aktu dwustronnego, stosunek prawny jaki się przez niego zawiązuje trwa przez całą kadencję.
Liczba Czytań: 11775
Czytaj

Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące
Od aktów prawa powszechnie obowiązującego Konstytucja oddziela tzw. prawo wewnętrzne - czyli przepisy prawne obowiązujące tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.
Liczba Czytań: 37210
Czytaj

Amerykański i europejski system kontroli konstytucyjności prawa
Instytucja kontroli konstytucyjności prawa polega na ocenie zgodności z ustawą zasadniczą norm prawnych oraz, ewentualnie, innych działań podejmo¬wanych przez organy państwowe. Historycznie wykształciły się dwa systemy kontroli konstytucyjności prawa: kontrola parlamentarna (obecnie w zaniku) i pozaparlamentarna.
Liczba Czytań: 32312
Czytaj

BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE
Przejście wartości majątkowej z jednej osoby na druga musi być uzasadnione. Jeżeli przesuniecie majątkowe nastąpiło w świetle obowiązującego systemu prawnego bez uzasadnionej podstawy, wówczas ten, kto wartość, jaką utracił, może żądać jej zwrotu od tego, na kogo ona bezpodstawnie przeszła.
Liczba Czytań: 16629
Czytaj

Bezpośrednie stosowanie prawa wtórnego
Bezpośrednie stosowanie – nie jest konieczna implementacja do prawa krajowego Bezpośrednia skuteczność – adresowana bezpośrednio do osób fizycznych i prawnych – mogą się one powoływać na te akty przed krajowymi organami sądowymi
Liczba Czytań: 15156
Czytaj
Strona 1 z 23 1 2 3 4 > >>
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu