Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i ludzi jak...
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Prawo
Fundacje i stowarzyszenia
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach definiuje fundację jako podmiot, który może być ustanowiony przez osoby fizyczne (niezależnie od miejsca ich zamieszkania i ich obywatelstwa) lub osoby prawne (mające siedziby w Polsce lub za granicą) dla realizacji celów gospodarczo lub społecznie użytecznych (zgodnych z interesami RP):
Liczba Czytań: 30552
Czytaj

Funkcja Rozpoznawcza
W kryminalistyce możemy wyróżnić funkcje: rozpoznawczą, wykrywczą, dowodową oraz zapobiegawczą. W praktyce poszczególne funkcje tej dziedziny przeplatają się ze sobą, a przede wszystkim funkcja wykrywcza i rozpoznawcza.
Liczba Czytań: 7114
Czytaj

FUNKCJE I GWARANCJE KONSTYTUCJI
W doktrynie prawa konstytucyjnego przyjmuje się, że funkcja konstytucji oznacza zespół skutków społecznych, jakie w danej społeczności, w odniesieniu do określonej sfery rzeczywistości wywoływane są istnieniem konstytucji. Innymi słowy chodzi tu o rolę odgrywaną przez konstytucję w społeczno-politycznej rzeczywistości danego państwa. Badając funkcje wypełniane przez konstytucję, można stwierdzić zakres, w jakim oddziaływuje ona na cały system prawny i na różne elementy życia społeczeństwa.
Liczba Czytań: 25423
Czytaj

Funkcje prezydenta RP
Tradycyjne funkcje głowy państwa: Art. 133. Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych: 1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat, 2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych pań¬stwach i przy organizacjach międzynarodowych, 3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli
Liczba Czytań: 28940
Czytaj

Funkcjonalna właściwość sądów
SĄDY REJONOWE Są one organami podstawowymi w systemie orzekania w sprawach karnych . Ich właściwość obejmuje m.in. : • rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw, w których są rzeczowo właściwe, a właściwe są we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu ,
Liczba Czytań: 8879
Czytaj

Funkcjonowanie państwa
Formę państwa określa sposób organizacji życia politycznego i społecznego w danym kraju. Kryteria wyróżniające formy państw: a) kryterium ustroju politycznego – pozwala wyróżnić systemy polityczne demokratyczne, autorytarne i totalitarne;
Liczba Czytań: 37259
Czytaj

Gwarancje niezawisłości sędziów
Niezawisłość sędziowska- niedopuszczalność jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz lub wywierania nacisku na sędziego w kierunku takiego czy innego rozstrzygnięcia sprawy. Gwarancje o charakterze organizacyjnym:1 ) oddzielenie organizacyjne sądów od organów innych władz,2) ustawowe określenie zakresu jurysdykcji poszczególnych sądów,3) dostarczenie przez państwo środków umożliwiającym sądom prawid¬łowe wypełnianie ich funkcji.
Liczba Czytań: 13923
Czytaj

Gwarancje praw jednostki wg Konstytucji
Konstytucja wprowadza nowe gwarancje praw jednostki. Należą do nich: 1) prawo każdego do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działania organów władzy publicznej, 2) powszechne prawo drogi sądowej dla dochodzenia naruszonych praw i wolności oraz prawo zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji, 3) prawo każdego, kogo prawa podstawowe zostały naruszone, do wniesienia skargi do TK o stwierdzenie zgodności z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji orzekł ostatecznie o jego prawie, wolności lub obowiązku określonym w Konstytucji,
Liczba Czytań: 10962
Czytaj
Strona 4 z 23 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu