Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się wesel...
»
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Prawo
WŁADZA SĄDOWNICZA ITALII
Władza sądownicza. 1). Sądy Powszechne (La Magistratura Ordinaria). Konstytucja włoska nie reguluje organizacji sadownictwa powszechnego, zakłada jednak, ze problematyka ta musi być uregulowana ustawą (materia ustawowa) . Według obowiązujących aktualnie przepisów sądownictwo powszechne tworzą następujące organy. - sędzia pokoju (giudice di pace).
Liczba Czytań: 2363
Czytaj

ZACHOWEK
Bez względu na to, w jaki sposób spadkobierca zarządził swoimi prawami i obowiązkami w testamencie, zstępnym (dzieciom, wnukom) , małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się:
Liczba Czytań: 3884
Czytaj

Zagadnienia kasacji
Kasacja „zwyczajna” Może być wniesiona tylko od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie sądowe. Nie można jednak zaskarżyć wyłącznie uzasadnienia wyroku. Z tej reguły wynikają następstwa:
Liczba Czytań: 9312
Czytaj

ZAŻALENIE
Zażalenie to środek odwoławczy, który inicjuje pewien rodzaj postępowania odwoławczego zwany postępowaniem zażaleniowym. Służy on do kontroli innych niż wyrok decyzji procesowych
Liczba Czytań: 1406
Czytaj

Zobowiązanie i szkoda
Zobowiązaniem nazywamy stosunek prawny, w którym jedna za stron (wierzyciel) może się domagać od drugiej strony (dłużnika) określonego zachowania, czyli świadczenia. Zarówno po stronie wierzyciela, jak i po stronie dłużnika może w zobowiązaniu występować kilka osób. Przedmiotem zobowiązania jest świadczenie, czyli obowiązujący dłużnika sposób zachowania, może polegać on na pewnym działaniu (zapłaceniu pieniędzy, wykonaniu usługi, wydaniu rzeczy) lub na wstrzymaniu się od czynności, do których dłużnik w innych warunkach jest uprawniony.
Liczba Czytań: 3815
Czytaj

Środki zapobiegawcze
ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE - Są to środki przymusu stosowane wobec oskarżonego celem zabezpieczenia prawidłowego toku procesu. Wyróżnia się: 1) Tymczasowe aresztowanie, 2) Poręczenie, 3) Dozór policji, 4) Nakazy i zakazy zachowania się, 5) Zakaz opuszczania kraju, 6) List żelazny.
Liczba Czytań: 15062
Czytaj

Świadczenia
Niemożliwość faktyczna świadczenia – dłużnik zobowiązał się do zachowania niewykonalnego (p. zbycie rzeczy, która nie istnieje) Niemożliwość prawna – np. gdy dłużnik zobow. się sprzedać rzecz oznaczoną co do tożsamości, której nie jest właścicielem.
Liczba Czytań: 4280
Czytaj

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Świadczenie pieniężne stanowi najczęściej spotykany typ świadczeń występujących w stosunkach zobowiązaniowych. Polega ono na przekazaniu z majątku wierzyciela określonej wartości ekonomicznej pod postacią sumy pieniężnej wyrażonej w jednostkach pieniężnych (w złotych). Do zobowiązań pieniężnych odnoszą się na gruncie prawa polskiego trzy fundamentalne zasady: 1. walutowości 2. nominalizmu 3. waloryzacji
Liczba Czytań: 16398
Czytaj
Strona 23 z 23 << < 20 21 22 23
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu