Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: W sobotę centrum miasta wygląda tak samo jak i w każdy in...
»
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Prawo
Dwie koncepcje umów społecznych Locke i Rousseau
Istoty umów społecznych nie można właściwie zrozumieć bez poruszenia aspektu wolności, stanu natury czy problematyki społeczeństwa ustrojów państwowych jak również zrozumienia samego człowieka. Toteż nie będę pisał na temat teorii umów społecznych rozważając osobno każdego przedstawiciela ale postaram się ująć tą teorię jako całość a w zasadzie pokazać różnice pomiędzy jej przedstawicielami. Na początek przybliżę w paru zdaniach sylwetki panów Locke’a i Rousseau. John Locke – (1632 – 1704) – nadał empiryzmowi, znamiennemu dla tradycji angielskiej, nową postać. Jego prace filozoficzne i polityczne odegrały ważną rolę w kształtowaniu myśli XVIII w, czyniąc go jednym z klasyków oświecenia.
Liczba Czytań: 32426
Czytaj

DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE
Dziedziczenie beztestamentowe – bonorum possessio ab intestato – zachodzi wówczas gdy spadkodawca umarł nie pozostawiając ważnego testamentu, lub też gdy testament przez niego pozostawiony stracił moc wiążącą po śmierci spadkodawcy z jakiego kolwiek powodu.
Liczba Czytań: 5985
Czytaj

Dziedziczenie przeciwtestamentowe
Dziedziczenie przeciwtestamentowe ( bonorum possessio contra tabulas ) – dziedziczenie konieczne – rodzaj dziedziczenia polegający na powołaniu do spadku wbrew istniejącemu testamentowi pewnych osób najbliższych testatorowi.
Liczba Czytań: 5687
Czytaj

Dziedziczenie testamentowe
Testament – jest to jednostronne, odwołalne, sporządzone w pisemnej formie, rozporządzenie ostatniej woli na wypadek śmierci ustanawiające dziedzica Kodycyl – postanowienie ostatniej woli po którym nie ma dziedzica.
Liczba Czytań: 10110
Czytaj

DZIEDZICZENIE USTAWOWE
Dziedziczenie ustawowe zachodzi jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu. Dziedziczenie to następuje w określonej kolejności. W pierwszej kolejności do spadku powołane są dzieci zmarłego (a jeżeli zmarły one przed spadkodawcą - ich dzieci) oraz małżonek. Osoby przysposobione dziedziczą tak, jakby były dziećmi.
Liczba Czytań: 2345
Czytaj

Edukacja pracowników najemnych, ich rodzin oraz studentów
-Traktat Rzymski nie zawierał żadnych postanowień odnośnie edukacji oprócz sprawy praktyki zawodowej (obecnie artykuł 149 i 150 TA) -UE stworzyła na mocy decyzji specjalne programy edukacyjne: ERASMUS (decyzja 87/327), KOMETT (decyzja 89/27), LINGUA, UTF -generalnie więc źródłami uprawnień w dziedzinie edukacji są w UE akty prawa wtórnego oraz orzeczenia ETS-u *grupy uprawnione do edukacji: 1. 1. dzieci pracowników 2. 2. pracownicy najemni (ograniczony zakres) 3. 3. studenci
Liczba Czytań: 7117
Czytaj

Europejski Trybunał Sprawiedliwości - procedura i postępowania
-Przedmiot działania ETS-u - zapewnienia przestrzegania prawa wspólnotowego -procedura postępowania: -część pisemna: 1) pozew - spełnienie formalnych warunków - zawarcie w pozwie danych osobowych, strony sporu, stan faktyczny, itp. 2) pisemna odpowiedź strony pozwanej przed ETS -część ustna: 1) odczytanie raportu wstępnego 2) przesłuchanie stron, biegłych, itp., orzeczenia Rzeczników Generalnych 3) ogłoszenie wyroku (charakter ostateczny - brak możliwości odwołania od niego)
Liczba Czytań: 19799
Czytaj

Formy organizacji przedstawicieli w Sejmie
W Polsce posłowie w oparciu o "zasadę polityczną" (art. 9 ust. I regulaminu Sejmu) mogą tworzyć w Sejmie kluby poselskie liczące co najmniej 15 posłów lub koła poselskie, które tworzy co najmniej 3 po¬słów. Przyjęcie "zasady politycznej" jest z pewnością szersze niż przyna¬leżności partyjnej i obejmować może posłów w niekonieczne należących do jednej partii, czy koalicji, ale będących członkami różnych organiza¬cji reprezentujących jednak zbliżoną linię polityczną. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lup koła poselskiego. W oparciu o kryteria inne niż politycz¬ne, postawie mogą tworzyć w Sejmie zespoły.
Liczba Czytań: 6275
Czytaj
Strona 3 z 23 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu