Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Żaden dzień nie jest długi dla człowieka czynnego. Seneka...
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa
I.Obowiązywanie prawa
Bardzo często mówi się że prawo obowiązuje bo zostało uchwalone przez właściwy organ(np.sejm) i opublikowane w przewidziany sposób z zaznaczeniem daty wejścia w życie nowej regulacji. Te przesłanki stanowią wartości konieczne wejścia prawa w życie ale nie zawierają one warunku decydującego. Tym warunkiem jest przymus: „Prawo obowiązuje wtedy gdy na wypadek jego nieprzestrzegania istnieje realna groźba użycia przymusu państwowego.” II. Praworządność a przestrzeganie prawa
Fundamentalną ideą państwa prawnego jest sprawowanie władzy przez jego konstytucyjne organy. Organom tym nie wolno podejmować rozstrzygnięć o dowolnej treści i w dowolnej formie. Władza państwowa ma być sprawowana na podstawie upoważnień udzielonych przez konstytucję w granicach przyznanych tam kompetencji bez naruszania innych norm składających się na porządek prawny w państwie. „Praworządność polega na tym że wszystkie organy państwowe przestrzegają prawo. Praworządność nie polega na przestrzeganiu norm prawa przez obywateli ” Adresatami praworządności są organy państwa. Od nich bowiem zależy w jakim stosunku pozostają legalnie podjęte decyzje do swej podstawy prawnej tj. do odnośnych przepisów.
III. Stosowanie prawa
„Przez stosowanie prawa należy rozumieć podjęcie prze uprawniony organ decyzji skierowanej do indywidualnie oznaczonych adresatów” W decyzji tego rodzaju organ nakazuje, zakazuje lub zezwala na konkretne zachowanie. Decyzja organu podejmowana jest w określonym przez przepisy trybie i podawana w ustalonej formie do wiadomości kręgu zainteresowanych. Ilustracją czynności stosowania prawa jest wyrok sądu, decyzja administracyjna wydana przez burmistrza, mandat karny wymierzony przez policjanta sprawcy wykroczenia itp.
IV. Świadomość prawna i skuteczność ... [ Przejdź Dalej ]
Wybierz stronę: 1 2 3 4 5

Ocena
Error connecting to mysql