Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie / Niż ich się śnił...
»
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Pedagogika
EDUKACJA RÓWNOLEGŁA: POJĘCIE, CECHY, BADACZE
znaczenie szerokie: całokształt wpływów i oddziaływań zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, intencjonalnych i nieintencjonalnych, świadomie ale i okazjonalnie, przypadkowo na dzieci , młodzież i dorosłych.
Liczba Czytań: 49532
Czytaj

FORMY ORGANIZACJI NAUCZANIA
O skuteczności pracy dydaktyczno – wych. decydują nie tylko metody lecz również formy organizacyjne. Wskazują one nam jak organizować pracę – proces n-u się stosownie do tego gdzie, kiedy i w jakim celu ma być podmiotem kształcenia. Formy te determinowane są przez: - cele i zadania kształcenia; - liczbę uczniów; - charakterystyczne właściwości przedmiotów nauczania; - miejsce i cel pracy dzieci i młodzieży; - wyposażenie szkoły w pomoce naukowe.
Liczba Czytań: 32257
Czytaj

Funkcje edukacji w pracy socjalnej.
Celem pracy socjalnej jest pomaganie potrzebującym pomocy członkom społeczeństwa w osobistym i społecznym usamodzielnieniu się. Definicja pracy socjalnej przyjęta przez kraje członkowskie Rady Europy oraz polska definicja zawarta w “Ustawie o Pomocy społecznej” z dnia 29.11.1990 r. mówią : Rada Europy: ‘Praca socjalna jest specyficzną działalnością profesjonalną, której zadaniem jest ułatwienie wzajemnego przystosowania się jednostek, grup, rodzin i środowiska społecznego, w którym żyją, oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej przez wykorzystanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych oraz zasadach udostępnionych przez społeczeństwo ludzkie’.
Liczba Czytań: 24322
Czytaj

Geneza pedagogiki Gestalt
Pedagogika GESTALT powstała w latach siedemdziesiątych naszego stulecia jako jeden z rodzajów pedagogiki alternatywnej, integrującej pod tą właśnie nazwą wiedzę i doświadczenia z kilku nurtów w naukach humanistycznych. Inspiracją teoriopoznawczą jest tu psychologia humanistyczna (F. Perls, P. Goodman, C. R. Rogers, A. H. Maslow, A. Bhler, V. Frankl), egzystencjalizm, fenomenologia (G. Marcel, M. Buber, M. Marleau-Ponty), pedago¬gika holistyczna (J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi, B. Otto, H. Gaudig, G. Kerschensteiner, R. Steiner, M. Montessori), psycho- i socjoterapia (Moreno, F. Perls, H. G. Petzold) oraz oświata dorosłych (H. G. Petzold, H. M. Griese, O. A. Burow, R. Fuhr) .
Liczba Czytań: 27934
Czytaj

Grupa rówieśnicza jako źródło nieprzystosowania społecznego
Grupa nazywamy dwie lub więcej jednostek , między którymi istnieje jakaś wieź, np. rodzina zakład pracy , związek wyznaniowy , partia polityczna , grupa przyjaciół o wspólnych zainteresowaniach .
Liczba Czytań: 36076
Czytaj

Główne kierunki zmian rozwojowyc
Rozwój to łańcuch procesów złożonych z ogniw rozgrywający się w czasie. Mogą istnieć różnice indywidualne czasu trwania ogniw, ich nasilenia, ale następstwa ogniw są stałe.
Liczba Czytań: 20827
Czytaj

HENRYK PESTALOZZI
Ur. się w Zurychu w Szwajcarii(1746–1827) już w dzieciństwie spotkał się z wyjątkowym wyzyskiem. W okresie studiów związał się z ideologią oświecenia francuskiego. Pedagog i pisarz, twórca oryginalnego systemu dydaktycznego wypróbowanego w prowadzonych przez siebie szkołach i zakładach wychowawczych.
Liczba Czytań: 8546
Czytaj

Historia wychowania
1. Wychowanie u ludów pierwotnych 2. Wychowanie na wschodzie Starożytnym: Sumerowie, Egipt,Hebrajczycy 3. Ideał i treści wychowania homeryckiego 4. Wychowanie w Grecji przedklasycznej.
Liczba Czytań: 46211
Czytaj
Strona 3 z 13 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu