Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Zrobiłem to, powiada moja pamięć. Nie mogłem zrobić tego ...
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Mechanika
Bilans energetyczny
Bilans energetyczny KP obliczony i zestawiony na podstawie przeprowadzonego pomiaru podaje stopień wykorzystania ciepła wytworzonego ze spalania określonej ilości paliwa oraz bezwzględne i procentowe ilości ciepła nie wykorzystanego, traconego bezpowrotnie. QB [+Qw +Qp]=QM+Sw+Sn+Spo+Sżg+Sodm+Sr. [Qw = Mwiz oraz Qp = Vp cpowtpow] Strumień ciepła z paliwa doprowadzonego do K: - QB=BQwr Wydajność cieplna K: jest to iloczyn ilości pary produkowanej przez K i przyrostu entalpii tej pary: QM=Mp(ip-iz) Strata wylotowa – wyraża ilość ciepła traconą w spalinach uchodzących przez komin do atmosfery. Strata ta spowodowana jest wysoką temp. spalin (wyższą od temp. otoczenia).
Liczba Czytań: 22719
Czytaj

Biomechanika
1) Skalar: wartość - masa, czasWektor: wielkość - kierunek, zwrot, punkt przyczepienia, siła, droga, pęd Statyka - bada zależności między siłami gdy ciało jest w spoczynku Kinematyka-zmiana wzajemności położenia-ruch bez wyjaśnienia jego przyczyn Dynamika-wyjaśnia jego przyczyny Siła-wzajemne oddziaływanie na siebie ciał powodujące zmiany jego stanu spoczynku, ruchu czy też kształtu.
Liczba Czytań: 16879
Czytaj

Mechanika - zagadnienia
Ciało ma pewną imp. Jeśli przyłożymy do dwóch punktów ciała napięcie to popł. prąd. Wielkość tego prądu zależy od wielu czynników (zmęczenie, wielkość elektrod, siłaich nacisku itd.). Imp. ciała składa się z: 1) imp. naskórka 2) impedancja tkanek wewn. Ad2- jest stała .Ad1) zależy od napięcia .Imp. każdej z kończyn to ok. 500om .Imp. nask. zmienia się w zależności od napięcia.
Liczba Czytań: 17102
Czytaj

Mechanika - zagadnienia
Wielkości opisujące pracę P: 1)Wysokość podnoszenia P: H = [(p2 – p1)/] + z + [(c22 – c12)/2g] 2)Moc dostarczona do napędu P: Nd = Nelel jest mocą pobieraną przez P na wale lub sprzęgle 3)Moc użyteczna P: Nu = HmV jest to moc potrzebna do podniesienia w czasie 1s bez strat objętości cieczy (o ciężarze właściwym ) równej liczbowo rzeczywistej wydajności pompy V, na użyteczną wysokość podnoszenia H 4)Sprawność P:  = Nu/Nd 5)Wydajność P: V =     [2vp]1/2
Liczba Czytań: 12748
Czytaj

Mechanizacja rolnictwa
Mechanizacja rolnictwa – jest to zastępowanie w produkcji rolniczej pracy ręcznej pracą maszyn. Pierwszy etap to wprowadzenie techniki do rolnictwa. Motoryzacja rol – wprowadzenie silników spalinowych i silników do napędu lub uciągu maszyn, zastępowanie siły żywej silnikami spalinowymi.
Liczba Czytań: 73765
Czytaj

Obrabiarki
Normalizacja posuwów. Wartości posuwu są wyrażone w mm/obr , mm/min. 1)Posuw nominalny f- liczby ciągu R20 (rozwinięte z liczby 1). 2)Posuw teoretyczny ft- to dokładne liczby ciągu obliczone wg wzoru fi=fi-1x = fxi-1 3)Posuw efektywny fe (Pe)- posuw wyrażony w mm/min jest to prędkość przesuwu organu roboczego wykonującego ruch posuwowy przy obciążeniu silnika napędowego. Posuw efektywny wyrażony w mm/obr to wartość drogi organu roboczego wykonującego ruch posuwowy przypadający na jeden obrót wrzeciona.
Liczba Czytań: 10784
Czytaj

Podstawy konstrukcji maszyn
Połączenia: Połączenia części maszyn dzieli się na nierozłączne, w których części złączone lub łączniki (części łączące) ulegają uszkodzeniu przy rozłączaniu połączenia, oraz rozłączne, które można rozłączać i łączyć ponownie bez uszkodzenia części łączonych i łączników.Do najczęściej spotykanych połączeń nierozłącznych należą połączenia spawane, lutowane, zgrzewane, skurczowe, wtła¬czane i nitowane, zaś do połączeń rozłącz¬nych — klinowe, wpustowe, wielowypustowe, sworzniowe, kołkowe, gwintowe, sprężyste i rurowe. Połączenia spawane:
Liczba Czytań: 38796
Czytaj

Podstawy mechaniki
Mechanika jest nauką o ruchu ciał materialnych oraz o wzajemnym oddziaływaniu mechanicznym tych ciał. Ruch jest najprostszym i najczęstszym ze zjawisk w przyrodzie. Przez ruch rozumiemy zmianę położenia ciała materialnego względem innych ciał materialnych, które wzajemnego położenia nie zmieniają, czyli – jak mówimy pozostają w spoczynku.
Liczba Czytań: 63436
Czytaj
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu