Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Żona jest kochanką w młodości, towarzyszem w wieku średni...
»
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Matematyka
Analiza Renowności
Dane uzupełniające: 1. przychody ze sprzedaży produktów roku bieżącego wg cen sprzedaży roku poprzed. 2. koszty uzyskania przychodów roku bieżącego wg jednostkowych kosztów własnych roku poprzed. Rozwiązanie:
Liczba Czytań: 14600
Czytaj

Analiza rentowności
1. przychody ze sprzedaży produktów roku bieżącego wg cen sprzedaży roku poprzed. 2. koszty uzyskania przychodów roku bieżącego wg jednostkowych kosztów własnych roku poprzed. Rozwiązanie: 1. obliczenie odchylenia ogólnego - zysk na sprzedaży w roku bież 4300 - zysk na spedaż w roku poprzed. 3800 - odchylenie + 500 2. obliczenie wpływu zmian wielkości sprzedaży Oq = (q p - q p ) – ( q p -  q p ) Op = (17100-13000)-(17000-132000) =+ 300 3. obliczenie wpływu zmian cen sprzedaży Op = (q p - q p )-(q p - q p ) Op = (17800-13000)-(17100-13000)= + 700 4. obliczenie wpływu jednostkowych kosztów własnych Ok. = ( q p - q p )-(q p - q p ) Ok. = (17800-13500)-(17800-13000)= -500
Liczba Czytań: 18925
Czytaj

Całki, równania różniczkowe
Liczba Czytań: 16864
Czytaj

FRAKTALE
Fraktal, obiekt, dla którego wymiar Hausdorffa-Besicovitcha (tzw. wymiar fraktalny) jest większy od wymiaru topologicznego. Wymiar fraktalny D może być różnie zdefiniowany, najczęściej na podstawie relacji między powierzchnią lub objętością fraktala A(r) a jego długością r: A(nr) = nDA(r), gdzie: A(nr) - powierzchnia lub objętość fraktala po przeskalowaniu jego długości przez czynnik n. Wymiar ten przyjmuje dla fraktala wartości niewymierne, wskazując jednocześnie w jaki sposób fraktal wypełnia przestrzeń, w której jest osadzony. Proste fraktale wykazują "samopodobieństwo" - obrazy ich struktury są takie same w każdej skali.
Liczba Czytań: 10210
Czytaj

LOGIKA
SEMIOTYKA – ogólna nauka o znakach słownych (językowych) SEMANTYKA – ogólna nauka o stosunku zachodzącym między znakami językowymi, a tym do czego znaki te odnoszą się. SYNTAKTYKA – ogólna nauka o rodzajach znaków językowych, regułach poprawnego wiązania tych znaków w wyrażenia złożone.
Liczba Czytań: 33431
Czytaj

Logika - definicje
W r-ku zdań mamy zmienne zdaniowe – p, q, r, s oraz funktory(odp. spójnikom) ~negacja(nie prawda, że):~p, p`, Np., p; wart. log 0. ^koniunkcja (i):p^q, Kpq, p&q alternatywa(lub):pq, p+q, Apq  implikacja(jeżeli...to..) pq, pq, Cpq = tożsamość(wtedy i tylko wtedy gdy...) p=q, Epq ^x, x,x, (x)kwantyfikator ogólny – dla każdego X x,x,x kwant. szczegół.
Liczba Czytań: 21610
Czytaj

Macierze teoria
Funkcje której każdej parze liczb naturalnych (i,j) gdzie 1<=i<=m 1<=j<=n przyporządkowuje dokładnie jedną liczbę aij nazywamy macierzą prostokątna o wymiarze mxn (m wierszy n kolumn). Macierz w której liczba kolumn jest równa licznie wierszy tzn. gdy m=n nazywamy macierzą kwadratową stopnia n. Dwie macierze A i B są równe wtedy i tylko wtedy gdy m=m’, n=n’ oraz aij=bij. Suma macierzy A i B nazywamy macierz C = cij=aij+bij.
Liczba Czytań: 19710
Czytaj

Matematyka aproksymacyjna i interpolacyjna
Obliczanie miejsc zerowych metodą stycznych (Newtona): W jednym z końców przedziału (A, B) prowadzimy styczną do wykresu funkcji, która przecina oś x w punkcie o odciętej x1 leżącym między punktami o odciętych a i b. Liczba x1 to pierwsze przybliżenie pierwiastka x0. Łuk krzywej y=f(x) zastępujemy odcinkiem stycznej.
Liczba Czytań: 8960
Czytaj
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu