Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej w Polsce
Chrześcijański Zw. Jedności Narodowej Endecja
(Chiena) Związek Chrześcijańskiej Demokracji
W wyborach żadna ze stron nie zdobyła większości w sejmie.
Gabriel Narutowicz- pierwszy prezydent 2 Rzeczy Pospolitej 9 grudzień 1922r.16 grudzień zabójstwo Narutowicza. Wybory kolejnego prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
Pakt Lanckoroński Endecja
(Chieno-Piast) Zw.Chrzścijańsko Demokratyczny
PSL-Piast
Powołanie rządu Wincentego Witosa 28 maja 1923r. W roku 1923 z życia politycznego odsuną się Piłsudzki.
W 1923r inflacja przerodziła się w hiperinflację. W grudniu nie mogąc podołać trudnościom gospodarczym rząd Witosa podaje się do dymisji.


Drukuj
.