Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Zaniedbasz, to stracisz. Konfucjusz
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Klasyfikacja spoiw mineralnych
Klasyfikacja spoiw mineralnych-podzi surowcowy-w zal. od gł. skł; s. wapienn -węglanowe(węglan wapnia),s. gipsowe-siarczanowe(siarczan wapniowy,anhydryt),s. magnezjowe(węglan magnezowy,dolomit),s. krzemiano(szkło wodne sodowe,potasowe)-p.temp-s.odwodnione 120-700C,gips anhydryt,s.wypalane 900-1200C wapnie,s.spiekane 1250-1450C cem. portla.,s. topnione 1500-1700C cem. glinowy,p.fazowy-s.wapienne, wapniowo-siarczowe,glino-wapniowe,krzemo-wapniowe,magnezjowe organiczne,mieszane,p.technolo.-s.powietrzne,hydrauliczne,hydrotem.chemioutwardzalne,
Wapno-wapno niegaszone otrzm. się przez wypalanie kamienia wapie w temp .950-1200C CaCO3=CaO+CO2 rakcja endotermiczna,czym czystrze kam. tym lepsze wapno,w zależności od zaw. tl.wap.,tl.magez
rozró. się 4 gatu. wap. nigasz.,a w zal. od rozdrobnienia wyró. się wap. mielone i w kawałkach ,wap. niega. stos. się do prod. cegiełwap-piaskowych,komórkowych,do lekkich betonów z żużla,do zap.wapien.
Wapno gaszone-gaszenie polega na reak. egzotermicznej CaO+H2O= Ca(OH)2,do gasz. wap. potrz. ok.70% wody w stos. do całej masy
Spoiwa wap.zasto.-zap.wap.,farby bud.,prod. pusta,bloków ściennych do spoiw mineralnych mieszanych,dodat. do zap. cem.,do bet .komórkowych
Gips-otrzym. się przez prażenie kam. gipsowego w prażarkach lub piecach obrotowych i jego zmielenie.Gips pod wzg. chem. jest siarcz. wap.,wystę. w 2 postaciach; g.dwuwodny,g.bezwodny. G. dwuwodny zaczyna częściowo tracić wodę krystal. już w temp. 50C, a przy 107C proces przebie wyraźnie;2(CaSO4x2H2O)-2(CaSO4x0,5H2O)+3H2O
Gips zawiera ok. 21% wody przed wyp., a po 6,2%. Istnieją 2 odm. g. półwodnego- alfa-pow. gdy reakcja zach. w atmos. pary wodnej(wtrz. na ścis45-56Mpa),-beta-gdy w czasie reak. para wodna jest odprowa- dzona(wtrz. na ścis5-10Mpa). Do spoiw półwodnych należą-g.budow. g.bud. szybkowiążący ,tynkarski modelowy szpachlowy.Ze wzg. na cechy wytrzy.s.g.dzieli się na marki G-2,G-3,G-4.Gips budow. i szybkow.jest spoiwem otrzym. przez prażenie kamienia gips.w temp. 200C, a nastę.mielony. Cechy gipsu-biały,krótki czas wiązania,wytrz. na ści. po 24h ... [ Przejdź Dalej ]
Wybierz stronę: 1 2 3 4 5

Ocena
Error connecting to mysql