Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Zawsze udawaj, że jesteś dobry, a oszukasz nawet Boga.
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Informatyka
REJESTRY W SYSTEMIE WINDOWS
Rejestr - jest centralna bazą danych przeznaczoną do gromadzenia w jednolity sposób wszystkich danych konfiguracyjnych systemu Windows oraz programów, które pod nim działają. W rejestrach Windows 95/98 przechowuje aktualną konfigurację sprzętową, programową, hasła użytkowników, sekcje konfiguracyjne zainstalowanych programów oraz wiele innych informacji. Rejestry znajdują się w dwóch plikach SYSTEM.DAT i USER.DAT oraz w kopiach bezpieczeństwa SYSTEM.DA0 i USER.DA0. Wszystkie te pliki mają atrybuty HIDDEN , SYSTEM , READONLY.
Liczba Czytań: 19157
Czytaj

Sieci komputerowe
Sieć komputerowa to system połączonych elektrycznie i powiązanych logicznie elementów (stacja robocza, serwer, drukarka) mający na celu zapewnienie lokalnej lub zdalnej lokalizacji oraz umożliwienie użytkownikom wymiany informacji. Dowolną sieć komp. tworzy grupa komputerów połączonych ze sobą w taki sposób że mogą wymieniać ze sobą dane.
Liczba Czytań: 16158
Czytaj

Struktura logiczna ORACLE'a
Tabele Tabele w ORACLE tworzymy określając ich nazwę oraz poszczególne pola (ich nazwy oraz typu). Jednocześnie możemy określić więzy integralności dotyczące tabeli.
Liczba Czytań: 5695
Czytaj

Systemy ekspertowe
Dane – losowa grupa prostych faktów i zdarzeń Informacja – właściwie zagregowane proste fakty w bardziej złożone, kompleksowe fakty Wiedza – sumaryczny wynik naszych procesów percepcyjnych, tak zorganizowany, aby można było wyciągnąć znaczące wnioski, wiedza = dane + reguły rozsądnego użycia Mądrość – najczęściej zdefiniowana jako zdrowy rozsądek lub właściwy osąd Modele w informatyce:
Liczba Czytań: 5781
Czytaj

Systemy komputerowe
1. Topologia systemów informatycznych. Systemy te dzielimy: a/ ze względu na generację systemu, (czyli sposób wspomagania zarządzania): - transakcyjne - informacyjno – decyzyjne - systemy wspomagania decyzyjnego b/ ze względu na kompleksowość:
Liczba Czytań: 14399
Czytaj

Trendy w informatyce
Systemy medyczne w internecie. Internetowe wspomaganie działalności w zakresie medycyny obejmuje głównie: • Profilaktykę • Diagnostykę • Terapię • Nadzór nad pacjentem w okresie rekonwalescencji • Edukację medyczną • Administrację szpitala.
Liczba Czytań: 3905
Czytaj

Warstwy, transport, ASP, i inne
Zadania poszczególnych warstw: warstwa fizyczna - odpowiada za transmisję sygnałów w sieci. Realizuje ona konwersje bi- tów informacji na sygnały, które będą przesy- łane w kanale z uwzględnieniem maksymali- zacji niezawodności przesyłu. W warstwie tej określa się parametry amplitudowe i czasowe przesyłanego sygnału, fizyczny kształt i roz- miar łączy, zaznaczanie ich poszczególnych zestyków i wartości napięć na nich występują- cych, sposoby nawiązywania połączenia i jego rozłączania po zakończeniu transmisji. War- stwie tej odpowiada karta sieciowa lub mo- dem. Na tym poziomie realizowana jest fizy- czna transmisja danych bez kontroli ruchu i bez uwzględnienia rodzaju informacji. Cią- głość transmisji nie jest zabezpieczona - jeśli medium zostanie zablokowane lub uszkodzo- ne, komunikacja zostanie przerwana.
Liczba Czytań: 4147
Czytaj

Wazniejsze komendy edytora vi
Operacje na plikach, zakonczenie pracy ZZ lub :x -- wyjscie z edytora z zapisaniem dokonanych poprawek do zbioru nazwapliku :w -- zapisuje zmiany do zbioru nazwapliku :q! -- wyjscie z edytora bez zachowania poprawek :w nazwa -- zapisuje zawartosc bufora edytora do zbioru nazwa :x,yw nazwa -- zapisuje linie o numerach od x do y do zbioru nazwa :e nazwa -- laduje zbior nazwa do bufora edytora :e! -- wymazuje dokonane modyfikacje i udostepnia ponownie ten sam zbior do
Liczba Czytań: 6091
Czytaj
Strona 3 z 4 < 1 2 3 4 >
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu