Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Żeby coś robić, trzeba mieć nadzieję, że się to zrobi. Le...
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Geneza powstania Unii Gospodarczej i Walutowej
Geneza powstania Unii Gospodarczej i Walutowej
Tworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) jest ogromnym wyzwaniem dla Wspólnot Europejskich. Proces ten wymaga od wszystkich krajów Unii Europejskiej (UE) włączenia się do Europejskiego Systemu Walutowego, osiągnięcia bardzo wysokiego stopnia liberalizacji przepływu kapitału, harmonizacji prawa fiskalnego, integracji rynku finansowego Wspólnot oraz usztywnienia kursów walutowych.
Utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej stanowi uzupełnienie efektów istnienia Jednolitego Rynku wewnątrz strefy euro. Jego efektywność zostanie pogłębiona dzięki usunięciu m.in. ograniczeń związanych z kosztami wynikającymi z konieczności dokonywania transakcji w różnych walutach. Dzięki wprowadzeniu wspólnej waluty europejskiej przedsiębiorstwa i obywatele Unii będą mogli zaoszczędzić rocznie ok. 15 mld EURO, traconych obecnie na wymianie walut. Równie istotne będzie zlikwidowanie kosztów wynikających z ryzyka kursowego.
W 1988 roku powołano tzw. Komitet Delorsa, który miał za zadanie opracować program realizacji UGW. Przyczyny podjęcia decyzji leżały w woli krajów członkowskich zacieśnienia współpracy walutowej oraz w politycznych interesach poszczególnych państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Z jednej strony Francja kierowała się przekonaniem, że silne włączenie Niemiec w struktury europejskie osłabi pozycje tego państwa w Europie. Z drugiej - kraje słabsze ekonomicznie, takie jak Portugalia, Grecja czy Hiszpania, liczyły, że pogłębienie integracji w ramach Wspólnoty będzie równoznaczne z rozszerzeniem dostępu tych państw do wspólnotowych środków budżetowych.
Najistotniejsze czynniki, które przesądziły o wzmożeniu wysiłków na rzecz budowy Unii Gospodarczej i Walutowej, to:
• ułatwienia handlu towarami i usługami w ramach Jednolitego Rynku,
• polepszenie konkurencyjności Wspólnoty w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Japonii,
• ułatwienia przepływu kapitału między państwami członkowskimi oraz zapobieżenie spekulacjom walutami,
• polepszenie koordynacji polityki gospodarczej i walutowej w krajach Wspólnoty,
• umożliwienie wszystkim krajom członkowskim udziału w kształtowaniu polityki monetarnej w ramach Wspólnot,
• nadanie Unii Europejskiej nowej tożsamości gospodarczej i politycznej, przede wszystkim wobec zjednoczenia Niemiec oraz upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.
Strategiczne cele makroekonomiczne określone przez twórców Unii Gospodarczej i Walutowej obejmują:
• ograniczanie poziomu inflacji,
• stymulowanie wzrostu gospodarczego,
• stworzenie narzędzi umożliwiających elastyczne reagowanie na negatywne tendencje pojawiające się na światowych rynkach finansowych
ETAPY PROCESU INTEGRACJI
Strefa wolnego handlu ... [ Przejdź Dalej ]
Wybierz stronę: «Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Następny »

Ocena
Error connecting to mysql