Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Własnego charakteru - jak własnej skóry - zmienić się nie...
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Finanse
Samorząd terytorialny
Samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców – wg art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
Liczba Czytań: 28394
Czytaj

SEGMENTY RYNKU FINANSOWEGO
1.kryterium: podmiot dokonywanych transakcji Rynek kapitału pożyczkowego - wiąże się z korzystaniem kapitału obcego w określonym czasie oraz pożyczanie czasowo wolnych środków pieniężnych Rynek tytułów własnościowych - wiąże się z transferem praw własnościowych, zmianą struktury własności podmiotu z uwzględnieniem zróżnicowanych możliwości obrotu tytułami własnościowymi
Liczba Czytań: 28995
Czytaj

Strategia podatkowa firmy
Celem każdego przedsiębiorstwa jest uzyskanie jak największego zysku, stąd też wszystkie działania każdej firmy zmierzają w tymże kierunku. Zyskiem jak wiadomo jest przychód pomniejszony o wydatki, na które składają się między innymi obciążenia podatkowe. W Polsce przedsiębiorstwa obciążone są podatkiem dochodowym od osób prawnych, którego wysokość 40%. Popularnie zwany jest podatkiem korporacyjnym.
Liczba Czytań: 20952
Czytaj

Weksel
WEKSEL – jest to papier wartościowy o określonej przez prawo wekslowe formie charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego. Jako papier wartościowy jest dokumentem potwierdzającym istnienie zobowiązania osób, które go podpisały, a jedyną osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu jest prawny posiadacz weksla. Prawo wekslowe rozróżnia dwa rodzaje weksli :
Liczba Czytań: 11868
Czytaj

wskaźniki płynności finansowej
wskaźniki tej grupy pozwalają ocenić czy firma posiada wystarczające zasoby finansowe do spłacenia zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) •wskaźnik płynności bieżącej – (cr) < 1,2 – 2 > (current ratio)
Liczba Czytań: 24787
Czytaj

Zabezpieczenie przy zastosowaniu kontraktu futures
Zabezpieczenie przy zastosowaniu kontraktu futures. Kontrakty futures mogą być wykorzystywane w celach spekulacyjnych, arbitrażowych oraz zabezpieczających (hedging). W celach zabezpieczających stosowane są w dwóch wersjach; przez zajęcie pozycji długiej lub zajęcie pozycji krótkiej.
Liczba Czytań: 6791
Czytaj

Zasady opracowywania i uchwalania budżetu
Budżet państwa – podstawowe pojęcia. Budżet państwa jest najwyższej rangi planem finansowym polityki państwa oraz narzędziem polityki społecznej. Jest to zestawienie prognozowanych na następny rok budżetowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów: - organów władzy państwowej, - kontroli i ochrony prawa, - sądów i trybunałów, - administracji rządowej. Pojęcie budżetu państwa może być rozumiane w trzech aspektach: - ekonomicznym – pewien fundusz pieniężny, - prawnym – pewien akt normatywny, - technicznym (konstrukcja techniczna) – wszelkie czynności związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków budżetowych.
Liczba Czytań: 93932
Czytaj

ŹRÓDŁA I KOSZTY POWSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWĄ
Skala działalności kredytowej każdego banku jest zdeterminowana: - posiadanymi środkami przez bank, - możliwościami pozyskania środków z rynku. Funkcjonujące instytucje na rynku bankowym mają różne formy organizacyjno-prawne. Zgodnie z obowiązującym prawem bankowym banki mogą być tworzone jako: - banki państwowe, - banki spółdzielcze, - banki w formie spółek akcyjnych.
Liczba Czytań: 13547
Czytaj
Strona 8 z 8 << < 5 6 7 8
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu