Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Zbrodnię trzeba osłaniać zbrodnią. Seneka Młodszy
»
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Finanse
Faktoring
Faktoring jest to rodzaj bardzo szeroko pojętego pośrednictwa handlowego. Faktornig polega zatem na nabywaniu przez specjalistyczne instytucje faktoringowe bieżących, nie przeterminowanych wierzytelności od różnych podmiotów gospodarczych, którym należności te przysługują z tytułu dostarczonych towarów i usług. Powszechne jest bowiem zawieszenie transakcji handlowych w oparciu o kredyt kupiecki, zaś cykle rozliczeniowe między dostawcą i odbiorcą coraz bardziej wydłużają się. Wzmożone jest zatem zapotrzebowanie przedsiębiorstw na środki pieniężne, niezbędne do finansowania bieżącej działalności.
Liczba Czytań: 6577
Czytaj

FINANSE I PRAWO FINANSOWE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Finanse samorządu terytorialnego i jego prawo finansowe stanowią część (sektor, dziedzinę) finansów publicznych i publicznego systemu prawa finansowego. Finanse samorządu terytorialnego to zasoby i środki pieniężne oraz operacje (procesy) finansowe polegające na gromadzeniu dochodów (przychodów) oraz dokonywaniu wydatków (rozchodów) przez jednostki samorządu terytorialnego.
Liczba Czytań: 48821
Czytaj

Finanse lokalne
1. Co to jest substydialność Stosunek państwa do społeczności lokalnej 2. Na czym polega negatywny i pozytywny aspekt zasady substydialności a. Negatywny – państwo nie powinno hamować żadnych inicjatyw społecznych (obywatelskich) b. Pozytywny – państwo powinno pobudzać, inicjować, wspierać inicjatywy społeczne 3. Proszę wyjaśnić co to jest Europejska Karta Samorządu Terytorialnego
Liczba Czytań: 15718
Czytaj

Finanse publiczne
Finanse to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. Zjawiska związane z ruchem pieniądza (zjawiska rzeczywiste). Nie zajmują się pieniądzem w funkcji miernika wartości.
Liczba Czytań: 20152
Czytaj

Finanse publiczne
Egzamin – 3 zagadnienia ; 1 do wyboru 1. Struktura finansów publicznych w gospodarce rynkowej 2. Budżet państwa 3. Wydatki i dochody budżetowe 4. Budżet samorządowy i terytorialny
Liczba Czytań: 14404
Czytaj

Finanse publiczne
Reakcje podatników na obowiązek podatkowy: 1) unikanie podatku – forma legalna, która polega na podejmowaniu działań, których efektem jest unikanie w pełni bądź w części podatku obowiązującego w dotychczasowej wysokości, zwiększonego podatku, obowiązującego lub podatku nowego.
Liczba Czytań: 10320
Czytaj

Finanse publiczne
1. Finanse – są to zjawiska i procesy pienieżne, ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, jest to zasób pieniądza służący prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie środkami pieniężnymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub inną działalnością, zasoby pieniężne pozostające do dyspozycji osoby, kraju, organizacji
Liczba Czytań: 11466
Czytaj

Funkcje i zasady działalności międzynarodowych organizacji finansowych
Funkcje Międzynarodowych Organizacji Finansowych a. funkcja regulacyjna - polega na ustaleniu norm i sposobu funkcjonowania obowiązuje kraje członkowskie organizacji b. funkcja integracyjna - wyraża się w stopniowym ograniczeniu władzy monetarycznej samodzielności finansowej państw członkowskich na rzecz organizacji c. funkcja kredytowa - polega na udzielaniu pożyczek i kredytów państwom członkowskim d. funkcja kontrolna - polega na porównywaniu stanu faktycznego ze stanem prawnym Zasady działalności Międzynarodowej Organizacji Finansowej a. podstawą działalności jest statut, który określa:
Liczba Czytań: 11059
Czytaj
Strona 3 z 8 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu