Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Życie bez radości - to lampka bez oliwy.
»
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Ekonomia
Gospodarka materiałowa
związanych z gospodarowaniem przedmiotami pracy. Gospodarka ta ujmuje 3 grupy procesów: 1. tzw. procesy rzeczowe- związane z gromadzeniem, zużywaniem, magazynowaniem materiałów 2. procesy informacyjno - decyzyjne 3. procesy finansowe
Liczba Czytań: 15779
Czytaj

Gospodarka Przestrzenna
przestrzeń = (3 wymiary) PRZESTRZEŃ a) geograficzna (elem naturalne, przyrodnicze, środowiskowe) b) ekonomiczna (elem naturalne i antropogeniczne, efekt działalności człowieka)
Liczba Czytań: 26546
Czytaj

GOSPODARKA RYNKOWA
Gospodarka rynkowa jest systemem bardzo złożonym. Składa się ona z milionów różnych podmiotów, jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, administracja państwa oraz władze lokalne. Podmiotem gospodarczym - nazywamy określoną formę organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kierując się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem. Produkty przeznaczone na sprzedaż w ekonomii określa się mianem towarów, a gospodarkę , w której istotną rolę odgrywa produkcja z góry przeznaczona na sprzedaż , określa się mianem gospodarki towarowej lub towarowo – pieniężnej.
Liczba Czytań: 175996
Czytaj

GOSPODARKA ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY
Rolnictwo – niska efektywność, najważniejsza gałąź produkcji; (80 – 90% ludzi); wynikało to z prymitywnej technologii; trójpolówka – dzielenie ziemi na trzy pola (niwy): a) zboże b) ozime c) ugór; metoda wypaleniskowa – zajmowanie obszaru, karczowanie lasu, palenie resztek, jest nawóz, dzięki temu była żyzna gleba, to prowadziło do koczowniczego trybu życia; dwupolówka – a) zboże b) ugór technika – prymitywna
Liczba Czytań: 32675
Czytaj

Główny zespół twierdzeń makroekonomicznych
• W krótkim okresie, zmiany zagregowanego popytu wpływają na produkcję. Wyższe zaufanie konsumentów, większy deficyt budżetu i szybszy wzrost wartości pieniądza prowadzą do zwiększenia produkcji i zatrudnienia oraz obniżenia bezrobocia. • W średnim okresie czasu produkcja powraca do naturalnego poziomu. Poziom ten zależy od: naturalnej stopy bezrobocia ( która razem z wielkością siły roboczej determinuje poziom zatrudnienia), stanu technologii oraz zapasów kapitału. • W długim okresie ewolucję poziomu produkcji determinują dwa podstawowe czynniki. Pierwszy to akumulacja kapitału, drugi zaś to tempo rozwoju technologii.
Liczba Czytań: 2871
Czytaj

Handel zagraniczny
UŻYTECZNOŚĆ to suma zadowolenia, jaką daje konsumentowi posiadanie dobra. RÓWNOŚĆ KRAŃCOWTCH UŻTECZNOŚCI osiąganych z wydatkowania jednej ostatniej zł na zakup każdego z produktów jest warunkiem równowagi konsumenta Mu = MU warunki: konsument dąży do max użyteczności uzyskanej dzięki zakupieniu prod konsumpcyjnych w ramach posiadanych dochodów dążą do maxymalizacji zakupów, gdy tak robimy, ze każde każde dobro przynosi mi krańcową użyteczność dokładnie proporcjonalną do jego ceny to mogą być peony że zakupów osiągamy max zadowolenia czyli użyteczności. Znajdujemy się w ROWNOWADZE konsumenta- konsument mający stały dochód przy danych P rynkowych dóbr może osiągnąć p. max zadowolenia lub też użyteczności.
Liczba Czytań: 4765
Czytaj

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ
to nauka o społecznych aspektach gospodarowania. Wyjaśnia kształtowanie się i rozwijanie koncepcji, teorii i poglądów dotyczących życia gospodarczego, stosunków międzyludzkich w zakresie produkcji, podziału i wymiany na przestrzeni całych dziejów ludzkości. Dokonuje krytycznej analizy stosowanych metod dociekań, wykrywanie roli danej teorii do rozwoju rozumowania ekonomicznego.
Liczba Czytań: 34648
Czytaj

Inflacja – proces wzrostu cen
Inflacja ma miejsce kiedy następuje wzrost ogólny cen i kosztów. Deflacja powoduje, że ceny i koszty spadają. Okres inflacji to czas, w którym następuje ogólny wzrost cen uwidoczniony w indeksie cen badanych towarów i usług, jako średniej dla producentów i konsumentów. Zmiana indeksu cen jest miernikiem inflacji. Rodzaje indeksów cen:
Liczba Czytań: 23513
Czytaj
Strona 4 z 11 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu