Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Wrzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Ekonomia
Ekonomia - przedsiębiorstwo
Ekonomia-jest nauką o gospodarowaniu czyli o dokonywaniu przez ludzi wyborów koniecznych przy wytwarzaniu dóbr i usług oraz ich podziale między członków społeczeństwa -w warunkach ograniczonych zasobów -pozytywna ( jak działa gospodarka ) -normatywna (jak powinna działać)_ Rzadkość – różnica między ogólną suną dóbr i usług, których ludzie potrzebują, a możliwościami ich wytworzenia
Liczba Czytań: 23108
Czytaj

Ekonomia jako dyscyplina naukowa
1.Geneza ekonomii jako nauki. Nazwą „ekonomia” posługiwał się już grecki filozof Arystoteles. Ekonomia oznaczała wówczas wiedzę o prawach rządzących gospodarstwem domowym. Poczynając od XVII w. Upowszechnił się termin „ekonomia polityczna”, przy czym przymiotnik „polityczna” oznaczał mniej więcej to samo co „społeczna” . Termin ten wprowadził A .Montchretien. W 1767 r. W. Petty wprowadził nazwę „ ekonomia publiczna” . W 1776 r. Adam Smith autor „ Badania nad przyczynami i naturą bogactwa narodów” określił ekonomię jako „ naukę teoretyczną”. Oikos – dom, Nomos – prawo.
Liczba Czytań: 18286
Czytaj

Ekonomia międzynarodowa
KOSZT KOMPARATYWNY- koszt wytworzenia jednostki towaru wyrażony w koszcie wytworzenia 2 towaru. W warunkach ^kosztów alt. Nie jest możliwa pełna specjalizacja, w warunkach malejących i stałych-tak. TERMS OF TRADE- jest to stos. cen eksportowych kraju do cen importowych. W ujęciu cenowym- służy do określenia warunków handlu i jest rozumiany jako relacja zmian cen dóbr ex. Do zmian cen dóbr imp. W ujęciu realnym- zmiany ilości towarów jakie kraj musi eksportować aby moc importować dana ilość produktów.
Liczba Czytań: 28466
Czytaj

Ekonomika
Przedsiębiorstwo--to każdy podmiot gospodarujący który prowadzi dział. produkcyjną, handlową czy też usługową niezależnie od wielkości prod. niezależnie od skali od formy dział. organizacyjno prawnej i niezależnie od formy własności. Przedsiębiorstwo stanowi pewną formę zorganizowania zasobów gosp. wykorzystywanych w celu organizowania dział. gosp. Przedsięb. z punktu widzenia:
Liczba Czytań: 12581
Czytaj

Fed
Fed włączony w system rozliczania czeków i świadczenie pewnych innych usług finansowych- od 1980 roku w znacznym stopniu na zasadzie kosztów- korzyści- na rzecz instytucji finansowych kraju. Załóżmy, wypisujemy czek dla mamy, wiemy, że w wyniku tej operacji saldo na naszym rachunku bankowym obniży się, a na jej rachunku wzrośnie. W rzeczywistości nic konkretnego nie ulega przesunięciu. Jedynie liczby umieszczone na księgach banku ulegną zmianie po uwzględnieniu zapisów umieszczonych na naszym czeku.
Liczba Czytań: 6516
Czytaj

GEOGRAFIA EKONOMICZNA
Kierunki rozwoju geografii: - regionalny – wydzielenie jednostek terytorialnych o jednorodnym charakterze i zwartych przestrzennie, - ekologiczny – badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa, - przestrzenny – przestrzenne struktury i procesy oraz ich współzależności. Geografia – nauka badająca systemy społeczno – gospodarcze w dwóch wymiarach: środowiskowym i przestrzennym.
Liczba Czytań: 30654
Czytaj

Giełda papierów wartościowych
Giełda papierów wartościowych (giełda pieniężna), jest instytucjonalną formą rynku kapitałowego. Przedmiotem operacji na tej giełdzie mogą być papiery wartościowe także środki płatnicze (waluty, dewizy) oraz kruszce (złoto, srebro, platyna).
Liczba Czytań: 29931
Czytaj

Giełdy
Jak już zapewne zauważyłeś jednym ze słów tworzących nazwę tego serwisu jest wyraz Giełda. Ale cóż to dokładnie jest? Otóż wyraz Giełda w tytule oznacza giełdę papierów wartościowych, czyli miejsce na którym odbywają się transakcje papierami wartościowymi zorganizowany w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i kupna wszyscy jej uczestnicy są równi i mają jednakowy dostęp do informacji. Giełda jest, więc formą rynku, a powszechnie stosowane stwierdzenie "instytucjonalna forma rynku kapitałowego" najlepiej odzwierciedla jej naturę.
Liczba Czytań: 4619
Czytaj
Strona 3 z 11 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu