Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Wszystkie marzenia mają w sobie ziarno prawdy, a geniusz ...
»
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!

Wyszukaj
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Ć Ł Ś Ż
Cytaty

Izraelowi, bratu starszemu, uszanowanie, braterstwo, pomoc. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)

Izoluj się od tłumu, pospolitości i nieładu.

Iustitias vestras iudicabo - sprawiedliwość waszą sądzić będą; osądzę waszą sprawiedliwość.

Iustitiam colere debemus - powinniśmy pielęgnować (czcić) sprawiedliwość.

Iustitia omnibus - sprawiedliwość dla wszystkich.

Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat - sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, ma wzgląd jedynie na prawdę.

Iustitia non debet claudicare - wymiar sprawiedliwości nie powinien niedomagać.

Iustitia fundamentum regnorum - sprawiedliwość jest podstawą rządów (panowania). (panowania). (panowania)

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi - sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą zagwarantowania każdemu jego prawa.

Iustitia civitatis fundamentum - sprawiedliwość fundamentem (podwaliną) państwa.

Iusiurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi - przysięgę złożoną ojcu aż po dzień dzisiejszy tak zachowałem. Hanibal

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest - prawo publiczne nie może być zmieniane umowami (osób) prywatnych.

Ius primae noctis - prawo pierwszej nocy.

Ius ignorantia non excusat - nieznajomość prawa nie usprawiedliwia.

Ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką dobra i sprawiedliwości.

Ius civile vigilantibus scriptum est - prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych.

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia - nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe (co dobre i słuszne). (co dobre i słuszne). (co dobre i słuszne)

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere - oto są nakazy prawa: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, każdemu oddać to, co mu się należy.

Iurare in verba magistri - (dosł. przysięgać na słowa nauczyciela) ślepo wierzyć;uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny. Horacy

Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur - praw nie ustanawia się dla poszczególnych osób, lecz dla ogółu.

Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu