Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Wspólnota nie jest sumą interesów lecz sumą ofiar. Antoin...
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Bilans energetyczny
Bilans energetyczny KP obliczony i zestawiony na podstawie przeprowadzonego pomiaru podaje stopień wykorzystania ciepła wytworzonego ze spalania określonej ilości paliwa oraz bezwzględne i procentowe ilości ciepła nie wykorzystanego, traconego bezpowrotnie. QB [+Qw +Qp]=QM+Sw+Sn+Spo+Sżg+Sodm+Sr. [Qw = Mwiz oraz Qp = Vp cpowtpow] Strumień ciepła z paliwa doprowadzonego do K: - QB=BQwr Wydajność cieplna K: jest to iloczyn ilości pary produkowanej przez K i przyrostu entalpii tej pary: QM=Mp(ip-iz) Strata wylotowa – wyraża ilość ciepła traconą w spalinach uchodzących przez komin do atmosfery. Strata ta spowodowana jest wysoką temp. spalin (wyższą od temp. otoczenia). Wartość tej straty zależy od obsługi (doboru grubości warstwy paliwa na ruszcie, prędkości posuwu rusztu, nadmiaru powietrza) bądź od poprawnego funkcjonowania ukł. automatycznej reg. Sw=B(Vsscps |ToTsp +Vwcpw |ToTsp)(tsp-to) gdzie (Vss i Vw – ilość spalin suchych i pary wodnej powstałej przy spalaniu 1kg paliwa w um3/kg) lub z empirycznego wzoru Siegerta: Sw=(tsp-to)/CO2 gdzie  - odczytujemy z wykresu (zależy od rodzaju paliwa i zawartości CO2 w spalinach) Strata niezupełnego spalania – spowodowana jest przede wszystkim zawartością CO w spalinach uchodzących przez komin: Sn= BVssQCOrCO gdzie CO – udział objętościowy tlenku węgla w spalinach Straty popielnikowe ... [ Przejdź Dalej ]
Wybierz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ocena
Error connecting to mysql