Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Zawsze pożądane jest odnajdywać nowe przejawy starych pra...
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Bankowość
Bank- jest osobą prawną, działającą na podstawie ustaw, utworzoną na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
Rola banków:
a) pośrednika- (rozróżnia ona trzy podstawowe grupy klientów)
- klienci, którym pieniądze w danym momencie są mniej potrzebne, mają ich za dużo; - klienci, którzy przychodzą po pieniądze; - bank jako pośrednik prowadzi do rozliczenia
b) gwaranta- polega na tym, że bank jest postrzegany jako instytucja zaufania społecznego
c) płatnika- polega między innymi na tym, że bank udzielając kredytu opłaca faktury od kredytobiorcy
d) agenta rządowego- jako fundusz powierniczy (może być depozytariuszem).
e) polityczna (BGŻ, PKO BP, BGK)
Banki w ramach swojej działalności prowadzą procesy transformacyjne, tj.:
- transformacja środków- udzielanie kredytów; - transformacja terminów- jedną z zasad jest zasada adekwatności poziomej bilansu polegającej na tym, że depozyty tego samego charakteru powinny być transformowane na kredyty tego samego rodzaju; - transformacja ryzyka; - transformacja przestrzennej alokacji środków i zależność od regionów; - transformacja informacyjna.
Czynności bankowe
a) zastrzeżone:
- przyjmowanie wkładów (terminowych i żądanie); - prowadzenie rachunków bankowych; - udzielanie kredytowi gwarancji bankowych; - przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych; - emitowanie bankowych papierów wartościowych.
b) banki poza wykonywaniem czynności bankowych mogą także wykonywać:
- operacje czekowe i wekslowe
- udzielanie pożyczek pieniężnych
- wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu; - terminowe operacje finansowe (np. futures); - nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych (np. factoring z regresem); - wykonywanie czynności obrotu dewizowego; - przechowywanie przedmiotów i papierów wart. oraz udostępnianie skrytek sejfowych; c) działalność komercyjna prowadzona nie tylko przez banki może:
- obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, z tym że ich łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie może przekroczyć 15% funduszu własnego banku; - zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych; - dokonywać obrotu pap.wart.
- dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że bank jest zobowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata ... [ Przejdź Dalej ]




Wybierz stronę: «Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Następny »

Ocena
Error connecting to mysql