Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Znajomy: ktoś, kogo znamy dostatecznie dobrze, żeby od ni...
»
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Algorytmy
Algorytmizacja . proces budowy konkretnego algorytmu.
Algorytm . zbiór określonych reguł postępowania, które stosowane w ustalonym porządku prowadzą do
rozwiązania określonego zadania. Niewątpliwą cechą algorytmu jest możliwość wykorzystania tegoż samego
tworu myślowego do rozwiązywania podobnych, względnie bliskoznacznych zadań. Wychodząc z tego
założenia możemy stwierdzić, że jest to sformalizowany sposób prezentacji lub zapisu działań, jakie należy
podjąć dla osiągnięcia określonego celu.
Z pojęciem algorytmu związane są ściśle trzy podstawowe zasady:
1. Liczba operacji w każdym algorytmie musi być wielkością skończoną (policzalną)
Skończona liczba operacji jaką musi charakteryzować się każdy algorytm związana jest z tym, że w trakcie
realizacji zadania przy jego użyciu musi nastąpić pomyślne sfinalizowanie po wykonaniu odpowiedniej
liczby czynności. Liczba ta będzie różna w zależności od stopnia złożoności algorytmizowanego procesu.
2. Każda operacja musi być zrozumiała i wykonalna dla realizatora algorytmu.
Zrozumiałość i wykonywalność operacji wiąże się z wykonawcą zadania przedstawionego w formie
algorytmu. Najważniejsze jest rozpoznanie potencjalnych możliwości wszystkich przyszłych wykonawców,
gdyż każdy z nich posiada ograniczony, skończony zasób elementarnych operacji, które są dla niego
zrozumiałe i wykonywalne.
Zasada ta dotyczy głównie zespołów projektowych, wykonujących określone zadania, określone projekty.
3. Istotna jest w algorytmie kolejność wykonywania poszczególnych operacji.
Kolejność wykonywanych operacji w algorytmie wynika z jego istoty. Podyktowane jest to logiką
odwzorowywanego procesu.
Tworzone algorytmy mogą mieć różny stopień złożoności. Dużym udogodnieniem w budowie algorytmów a
zwłaszcza w programowaniu, jest możliwość wykorzystania gotowych, istniejących rozwiązań, stworzonych
wcześniej i zeskładowanych w .bazach wiedzy.. W takim przypadku budowanie algorytmu sprowadza się do
pobrania odpowiednich .kostek. i podaniu reguł ich wzajemnego połączenia.
Ze względu na konstrukcję algorytmy można podzielić na cztery rodzaje:
1. Algorytmy proste
To takie algorytmy, w których poszczególne instrukcje realizowane są w sposób sekwencyjny (jedna po
drugiej) i każda z tychże instrukcji wykonywana jest dokładnie jeden raz.
Przykładem takiego algorytmu jest dodawanie dwóch liczb naturalnych:
1. Pobrać liczbę A
2. Pobrać liczbę B
3. Dodać do liczby A liczbę B
4. Zachować wynik w liczbie C
5. Wyprowadzić wartość liczby C na urządzenie wejścia/wyjścia
2. Algorytmy złożone (rozgałęzione)
To algorytmy dopuszczające alternatywność rozwiązań ... [ Przejdź Dalej ]
Wybierz stronę: «Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Następny »

Ocena
Error connecting to mysql