Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia ...
»
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: XX lecie
20 lecie międzywojenne
20 lecie międzywojenne 1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie. 2. Kierunki filozoficzne. 3. Kierunki artystyczne. 4. Przedwiośnie S. Żeromskiego. 5. Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce. O d p o w i e d z i Ad.1. 20 lecie międzywojenne to okres między pierwszą i drugą światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany.
Liczba Czytań: 55448
Czytaj

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku
Nowa epoka, jaką było XXlecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twórcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami dzieł literackich zarówno w poezji, jak i w prozie.
Liczba Czytań: 17068
Czytaj

Cecylia Kolichowska - Charakterystyka
Mieszczanka, właścicielka kamienicy, ciotka Elżbiety, doświadczona przez dwa nieudane małżeństwa, samotna (jej jedyny syn latami przebywał za granicą), ale była to dobrowolna izolacja od świata, tęskniąca do praw­dziwej miłości, małżeńskiego szczęścia.
Liczba Czytań: 23291
Czytaj

CEZARY BARYKA
„Przedwiośnie” Stefan Żeromski, był ukochanym synkiem zamożnych rodziców. Niestety wojna i rewolucja zniszczyły jego dom, stracił matkę, potem ojca, przeżył fascynację bolszewizmem, pracował przy przewożeniu zwłok po rzeziach azersko-ormiańskich. Potem wrócił do Polski, cieszył się z odzyskanej ojczyzny, bronił jej w wojnie polsko-bolszewickiej. Studiował, pracował, obserwował polską rzeczywistość, chciał ją zmieniać, budować.
Liczba Czytań: 6383
Czytaj

Charakterystyka - Cezary Baryka
dzeniami. Chciał szybko rozpocząć nowe życie. W jego budowaniu, dal­szym kształtowaniu się światopoglądu głównego bohatera powieści kluczo­wą rolę odegrali dwaj ludzie: - Szymon Gajowiec, nosiciel państwowotwórczych idei, człowiek bliski niektórym hasłom socjalistycznej lewicy, ale też pragma­ tyk, Lulek, komunista, orędownik idei bezwzględnej walki klas jako siły napędowej dziejów, interesy proletariatu stawiający ponad narodowymi celami, państwem. Obie te idee wywierały wielki wpływ na Cezarego, w obu widział ele­menty, które chciał akceptować, ale też żadnej z nich nie przyjmował bez­krytycznie. Raziły go pełne uproszczeń dogmaty komunistów i niewrażli-wość na krzywdę społeczną, brak reform, niezdolność do wielkich czynów, co zarzucał Gajowcowi: Macież wy odwagę Lenina, żeby wszcząć dzieło nieznane, zburzyć stare i wsz­cząć nowe? (...) Macież wy w sobie zawzięte męstwo tamtych ludzi ~virtus niezłom­ną, która może być omylną jako rachuba, lecz jest niewątpliwie wielką próbą napra­wy ludzkości. Cezary sądzi, że Polsce jest potrzebna tak wielka idea, nie chce godzić się na kompromisy, nie przyjmuje do wiadomości usprawiedliwień wyrasta­jących z pragmatycznego toku postępowania, cząstkowych reform, nie da­je się wtłoczyć w jakiekolwiek schematy jednostronnego widzenia świata. Zakończenie powieści nie jest jednoznaczne, ma charakter otwarty. Cezary Baryka idzie na Belweder,
Liczba Czytań: 20350
Czytaj

Charakterystyka - Seweryn Baryka
Ojciec Cezarego, szlachcic, który dorobił się znacznego majątku, wyso­kiego stanowiska urzędniczego (zatrudniał go koncern naftowy) w carskiej Rosji. Jego dziad, Kalikst, był powstańcem listopadowym - po powstaniu skonfiskowano rodzinny majątek Sołowiówka, a dwór spalono. Pozostał tylko traktowany jak skarb pamiętnik dziadka, otaczanego przez Sewery­na kultem, mającym choć częściowo łagodzić wyrzuty sumienia spowodo­wane porzuceniem wolnościowych ideałów przodków.
Liczba Czytań: 15355
Czytaj

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
Praca została usunięta
Liczba Czytań: 25722
Czytaj

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
Praca została usunięta
Liczba Czytań: 68542
Czytaj
Strona 1 z 8 1 2 3 4 > >>
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu